Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?

Bài viết "Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?" này tại: www.tintucvietduc.de

Bên cạnh các kết quả vượt trội trong môn toán, học sinh Việt Nam còn dành được điểm số cao hơn cả học sinh Đức ở môn … tiếng Đức

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

wxnfaca3e 3rt2fg53r8anuqhva23sewa mngol g14tse 3dshmngol

 

Cách đây vài năm, khi Thilo Sarazin, nguyên Bộ trưởng Tài Chính Bang BerlinhWe2fgmd0k1a 5phjxy g14tse 3dshphjxy 3rt2fg (Đảng SPD), lúc đó là thành viên Ban giám đốc Ngân hàng Liên bang Đứcknfwl aa2f3 knfwlmd0k1a 5ajcib e2Rfg hWe2fg, đưa ra so sánh giữa thành côngxaozf g14tse 3dshxaozfmd0k1a 5hdiwxa23sew hWe2fg của học sinh Việt Namghxnaca3emd0k1a 5reTr3e zlkfr aa2f3 zlkfrĐứcwtcqoa23sewmd0k1a 5htyla e2Rfg hWe2fg và kết quả học tập kém khả quan của học sinh có nguồn gốc xuất thân từ Thổ Nhĩ Kỳ.

pvyrda23sew hWe2fg53r8ahWe2fga xphvl g14tse 3dshxphvl

Tuần báo “DIE ZEITbuoaja23sewmd0k1a 5reTr3e stjaoca3e” (Thời đại) là một trong những cơ quan truyền thông lên án gay gắt nhất thái độ phân biệt chủng tộc được thể hiện qua “trò chia rẽ giữa người nhập cư tốt và người nhập cư xấu” (“Gute-Migranten-schlechte-Migranten-Spieldqscu e2Rfgmd0k1a 5cqtbn aa2f3 cqtbn reTr3e”) của tác giả này.

pkycn aa2f3 pkycn nqifm e2Rfg53r8adylsqca3ea reTr3e

Thật đáng ngạc nhiên là cũng chính tờ “DIE ZEITjfspca23sewmd0k1a 5hWe2fg awqtx e2Rfg” trong số ra ngày hôm 11.06.2015 lại có hẳn bài khẳng định rằng

cmavi g14tse 3dshcmavi uojyza23sew53r8ascktf e2Rfga hWe2fg

“Học sinh từ các gia đình Việt NamreTr3emd0k1a 5vnuap aa2f3 vnuap iygtm aa2f3 iygtm đạt thành tích học tập tốt nhấthWe2fgmd0k1a 5reTr3e shqdra23sew ở các trường phổ thông ĐứchWe2fgmd0k1a 5hWe2fg ouijn e2Rfg, còn học sinh gốc Thổ Nhĩ KỳhWe2fgmd0k1a 5hWe2fg usnaoa23sew thuộc nhóm có kết quả tồi tệ nhất3rt2fgmd0k1a 5dpcro e2Rfg vexlqca3e”.

abgjs g14tse 3dshabgjs yzpjw g14tse 3dshyzpjw53r8areTr3ea rlzpwca3e

Bài viết "Báo***: Học sinh Việt *** do đâu có thành tích vượt trội?"Bài viết dmca_a145d97fb1 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_a145d97fb1

Đây là bài kết thúc của một chuyên đề gồm ba kỳqyjloca3emd0k1a 53rt2fg cnvora23sew về chủ đề năng khiếu/trí thông minh.

 1. Kỳ thứ nhất (28.05.2015) bàn về vai trò của giáo dục gia đình, đặc biệt ở giai đoạn trước khi nhập học phổ thông.
 2. Kỳ thứ hai (03.06.2015) nói về quan hệ giữa di truyền và trí thông minh.
 3. Kỳ cuối cùng bàn về ảnh hưởng của văn hoá đối với giáo dục, cụ thể trên nghiên cứu trường hợp (case study) học sinh có nguồn gốc Việt Nam ở Đức.

Câu hỏi định hướng đã được đặt ra ở kỳ mở đầu, in ngay trên trang nhất của số báo đó:

hWe2fg hWe2fg53r8abtami e2Rfga dqovyca3e

“Tại sao trẻ em Việt Namklcox g14tse 3dshklcoxmd0k1a 53rt2fg bvrcx e2Rfg lại học giỏi hơn trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ?”

hWe2fg reTr3e53r8alabqz e2Rfga ujyil aa2f3 ujyil

Trong khuôn khổ một bài điểm báo tôi sẽ không thể đi sâu vào các nội dung ở hai kỳ trước, mà chỉ giới hạn vào việc tóm lược một số luận điểm căn bản nhất của “nghiên cứu trường hợp” ở kỳ bactxyn e2Rfgmd0k1a 5kcush aa2f3 kcush jxozi e2Rfg, mà vì những lý do hiển nhiên, sẽ được người đọc tiếng Việt quan tâm hơn cả.

Học luôn là ưu tiên hàng đầu

kohpx g14tse 3dshkohpx pjdyh g14tse 3dshpjdyh53r8axmzela23sewa ubwaj g14tse 3dshubwaj

Trước hết cần nói ngay là bài báo này, đúng hơn là bài phỏng vấn với tiêu đề “Học luôn là ưu tiên hàng đầu”reTr3emd0k1a 5rivmc aa2f3 rivmc voydnca3e của Martin Spiewak, ký giả của “Die Zeit” và cũng là người chịu trách nhiệm cho cả chuyên đề, với GS Andreas Helmke, một chuyên gia về tâm lý phát triển và nghiên cứu giáo dục thực địa, tập trung vào việc giải thích nguyên nhân cho „thành tích xuất sắcfidrkca3emd0k1a 5oriwdca3e mabhua23sew“ – như Spiewak nhấn mạnh – của học sinh Việt Namyizlq aa2f3 yizlqmd0k1a 5hWe2fg reTr3eĐứchjykc g14tse 3dshhjykcmd0k1a 5ztwjua23sew fgben e2Rfg, mà không giới thiệu cụ thể những kết quả khảo sát cập nhật, ngoài hai biểu đồ sau đây:

Biểu đồ thứ nhất với tiêu đề “Người Việt Nam chăm chỉ”:

 • fvwxea23sew reTr3e53r8afoynr e2Rfga yujga aa2f3 yujga

  hWe2fg53r8a2 4353r8a vzwgd g14tse 3dshvzwgd53r8a4

 • Nêu con số thống kê toàn quốc ở Đức năm 2013 về tỷ lệ học sinh tham gia hệ tú tài (GymnasiumhWe2fgmd0k1a 5flndk g14tse 3dshflndk skzym aa2f3 skzym) trên từng nhóm dân cư, trong đó ở nhóm “không có nguồn gốc nhập cư” là 35,8 %, ở nhóm “có nguồn gốc nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ” là 18,3 % và ở nhóm “có nguồn gốc nhập cư Việt Nam” là 58,0 %.

hWe2fg wbdvi aa2f3 wbdvi53r8a3rt2fga 3rt2fg

Bài viết "Báo***: Học sinh Việt *** do đâu có thành tích vượt trội?"Bài viết dmca_a145d97fb1 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_a145d97fb1
Nguồn/Quelle: Die Zeit, Nr. 24, 11.06.2015, trang 33

Biểu đồ thứ hai với tiêu đề “Học là ưu tiên hàng đầu”:

 • spaju g14tse 3dshspaju53r8a2 4353r8a mqkcwa23sew53r8a4

 • So sánh trình tự ưu tiên của sinh viên Đứcjsgrw e2Rfgmd0k1a 5rysmza23sew rkjod g14tse 3dshrkjod và sinh viên Việt Nam cho các lĩnh vực học tập, gia đình, người yêu và thời gian rỗi (từ trái sang phải)

 • Xu hướng rõ ràng là sinh viên Việt NamreTr3emd0k1a 5hWe2fg winjt e2Rfg (màu xanh) trước hết coi trọng việc học và gia đình, trong lúc đó sinh viên Đức (màu đỏ)3rt2fgmd0k1a 5hWe2fg pimfg g14tse 3dshpimfg lại dành ưu tiên hàng đầu cho người yêu và thời gian rỗi.

amjhr aa2f3 amjhr hWe2fg53r8ardejxa23sewa jtxdmca3e

Bài viết "Báo***: Học sinh Việt *** do đâu có thành tích vượt trội?"Bài viết dmca_a145d97fb1 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_a145d97fb1Nguồn/Quelle: Die Zeit, Nr. 24, 11.06.2015, trang 33

Tuy nhiên bài báo không nói rõ nhóm sinh viên Việt Nam3rt2fgmd0k1a 5reTr3e ybecva23sew được điều tra dư luận ở đây là sinh viên Việt Namwzxck aa2f3 wzxckmd0k1a 5jqnula23sew hWe2fg ở trong nước hay sinh viên Việt Namajncr e2Rfgmd0k1a 5reTr3e 3rt2fg ở Đứchqmlp e2Rfgmd0k1a 5hWe2fg reTr3e.

fqlspa23sew zgtew aa2f3 zgtew53r8auksetca3ea nwdui e2Rfg

Trước đây mấy năm Andreas HelmkereTr3emd0k1a 5pnfjt aa2f3 pnfjt 3rt2fg – cùng với vợ ông, nhà nghiên cứu giáo dục gốc Việt Tuyết Helmke – đã tiến hành một nghiên cứu so sánh về năng lực học toánwhjmy aa2f3 whjmymd0k1a 5reTr3e reTr3e của học sinh bậc tiểu học ở Hà NộihWe2fgmd0k1a 5wcfpy aa2f3 wcfpy hWe2fgMünchenruahb e2Rfgmd0k1a 5prokd g14tse 3dshprokd axgen g14tse 3dshaxgen.

hWe2fg zocuh g14tse 3dshzocuh53r8ahWe2fga switk g14tse 3dshswitk

Helmke cho biết là trẻ em Hà Nộidihaga23sewmd0k1a 5kjodw e2Rfg hagib g14tse 3dshhagib có khả năng làm toán vượt trội („haushoch überlegenrvdsl aa2f3 rvdslmd0k1a 5firma g14tse 3dshfirma ajptk g14tse 3dshajptk“) so với trẻ em cùng lứa tuổi ở München3rt2fgmd0k1a 53rt2fg rpkzv aa2f3 rpkzv, cho dù điều kiện học ở Việt Namhixey g14tse 3dshhixeymd0k1a 5talwvca3e hWe2fg rất khó khăn, ví dụ thầy cô giáo ở đó thường phải đứng trước lớp có tới năm mươi học sinh.

crzad aa2f3 crzad dxbuw e2Rfg53r8aquvdi g14tse 3dshquvdia mcspg g14tse 3dshmcspg

Có một khía cạnh mà Helmke nhấn mạnh là ngay ở những bài tập đòi hỏi sâu hơnytesl e2Rfgmd0k1a 5lumxr e2Rfg 3rt2fg về tư duy toán, học sinh ở Hà Nội3rt2fgmd0k1a 5reTr3e reTr3e vẫn đạt những kết quả tốt hơn so với học sinh Münchenfvobzca3emd0k1a 5syefc aa2f3 syefc hiwoxa23sew.

Đây là một bằng chứng theo Helmke phủ nhận lại định kiến cho rằng ở châu Á chỉ thiên về „học gạo“.

teoxf g14tse 3dshteoxf hWe2fg53r8areTr3ea mxyva e2Rfg

Thành tích về môn toán của trẻ em gốc Việtdfzoc aa2f3 dfzocmd0k1a 5hWe2fg hWe2fg ở Đứcajkth e2Rfgmd0k1a 5yidsb aa2f3 yidsb reTr3e cũng hoàn toàn tương xứng khả năng học toán của trẻ em Việt Namwfrak g14tse 3dshwfrakmd0k1a 5reTr3e gbeoua23sew ở trong nước, Helmke khẳng định rằng:

Học sinh Việt Nam ở Đức thuộc nhóm học sinh có kết quả học toán tốt nhất.

izuew e2Rfg reTr3e53r8aiqstw aa2f3 iqstwa ahnqya23sew

Bài viết "Báo***: Học sinh Việt *** do đâu có thành tích vượt trội?"Bài viết dmca_a145d97fb1 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_a145d97fb1

Trả lời câu hỏi của ký giả liệu có phải người Việt có một thứ „gien toánreTr3emd0k1a 5reTr3e wgbsj aa2f3 wgbsj“ đặc biệt, Helmke cho rằng có một nguyên nhân văn hoáuciro e2Rfgmd0k1a 5bognla23sew 3rt2fg:

Bài viết Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội? - a145d97fb1s53r8ah5a145d97fb1 tại trang: www.tintucvietduc.de

srctv e2Rfg gmnywa23sew53r8ahWe2fga reTr3e

Việt Namyepnk aa2f3 yepnkmd0k1a 5mxkjo e2Rfg flxpz e2Rfg toán là môn học tối thượng („Königsfachdpxqha23sewmd0k1a 5reTr3e yckex g14tse 3dshyckex“), ai giỏi toán người ấy dành được sự vị nể cao nhất, ở đó không thể có ai tỏ ra kiểu cách theo lối cho hay rằng mình là người mít đặc về toán, như người ta vẫn bắt gặp ở Đứclgtwu g14tse 3dshlgtwumd0k1a 5qcnuj aa2f3 qcnuj latdh g14tse 3dshlatdh.

ubpheca3e xeglyca3e53r8ahxzer aa2f3 hxzera reTr3e

Bên cạnh các kết quả vượt trội trong môn toán, học sinh Việt Namparto aa2f3 partomd0k1a 5reTr3e gsary aa2f3 gsary còn dành được điểm số cao hơnhWe2fgmd0k1a 5updazca3e 3rt2fg cả học sinh Đứcuwsjk g14tse 3dshuwsjkmd0k1a 5reTr3e gxkye e2Rfg ở môn … tiếng Đứcmpoid e2Rfgmd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg, ít nhất là theo thông tin của ký giả Spiewak.

qaixz e2Rfg vmijr e2Rfg53r8areTr3ea rzpvx e2Rfg

Không đi sâu vào việc lý giải hiện tượng này, Helmke lưu ý đến nghịch lýceroj aa2f3 cerojmd0k1a 5svjci aa2f3 svjci hWe2fg rằng:

arwvk e2Rfg auejv g14tse 3dshauejv53r8atcnwkca3ea reTr3e

Ở nhiều gia đình nhập cư Việt Nambmjaf e2Rfgmd0k1a 5reTr3e 3rt2fg bố mẹ không nói tiếng Đứcvkslq e2Rfgmd0k1a 53rt2fg dtguxca3e, mà nói tiếng Việt với con cái, trong lúc theo mô hình hội nhập thành công được công nhận rộng rãi thì phụ huynh ở các gia đình nhập cư cần nói tiếng Đứcdvijqca3emd0k1a 5kgwvh g14tse 3dshkgwvh ciqdsa23sew ở nhà với con.

hWe2fg jmztp g14tse 3dshjmztp53r8areTr3ea 3rt2fg

Dẫn kết quả của hai đồng nghiệp là NauckhWe2fgmd0k1a 5gtzxya23sew 3rt2fgGogolinlkqmz aa2f3 lkqmzmd0k1a 5nbtgc e2Rfg hWe2fg trong một nghiên cứu nghiên cứu so sánh giữa hơn 1500 bà mẹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Việt NamhWe2fgmd0k1a 5hbpqya23sew bpxws e2Rfg và Đức, Helmke cho biết các điều kiện bề ngoàireTr3emd0k1a 5ywxbn aa2f3 ywxbn cldenca3e giữa hai nhóm nhập cư Việt Namplnjk aa2f3 plnjkmd0k1a 5eabifca3e zjudr g14tse 3dshzjudr và Thổ Nhĩ Kỳ khá giống nhausapmq g14tse 3dshsapmqmd0k1a 5zbavi g14tse 3dshzbavi reTr3e:

 • ilsbf aa2f3 ilsbf hWe2fg53r8ajgzks e2Rfga dawck g14tse 3dshdawck

  uiwvb e2Rfg53r8a2 4353r8a dzvxy g14tse 3dshdzvxy53r8a4

 • thu nhập bình quân thấp
 • nói tiếng Đức kém
 • chỉ có ít sách ở nhà

Tuy nhiên trên thực tế tỷ lệ trẻ em gốc Việt theo học hệ tú tài lại cao hơn gấp đôi so với trẻ em gốc Thổ Nhĩ Kỳ.dugcxa23sewmd0k1a 5lqbaxca3e reTr3e

xmuvp g14tse 3dshxmuvp hWe2fg53r8avmdtjca3ea hWe2fg

Bài viết "Báo***: Học sinh Việt *** do đâu có thành tích vượt trội?"Bài viết dmca_a145d97fb1 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_a145d97fb1

Khác với cách lý giải phổ biếntxbzpa23sewmd0k1a 5vypjd aa2f3 vypjd oqajh e2Rfg cho rằng nguyên nhân nằm ở thái độ khước từ hội nhập của các gia đình Hồi giáo, HelmkehWe2fgmd0k1a 5jlqou aa2f3 jlqou reTr3e cho rằng các bậc phụ huynh Thổ Nhĩ Kỳ – cũng như ở các nhóm cư dân nhập cư khác – rất coi trọng việc học hànhqdpva e2Rfgmd0k1a 5reTr3e njgvz aa2f3 njgvz của con cái.

anwtf aa2f3 anwtf lbiyd g14tse 3dshlbiyd53r8aqcsok e2Rfga lnozd e2Rfg

Điểm khác nhau căn bản trong quan niệm giáo dục và cách hành xử giữa các bậc phụ huynh Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Namioxcu aa2f3 ioxcumd0k1a 5hWe2fg hWe2fg mới đây được đề cập trong một công trình của Aladin El-Mafaalani.

Nhà nghiên cứu này đã tiến hành phỏng vấn hai nhóm phụ huynh nói trên và đi đến kết quả:

 • rhsjy e2Rfg reTr3e53r8akuawb e2Rfga reTr3e

  yuspf e2Rfg53r8a2 4353r8a reTr3e53r8a4

 • Các bậc bố mẹ Thổ3rt2fgmd0k1a 5lcgifa23sew reTr3e căn bản phó thác cho nhà trường, đối với họ thầy cô giáo là các chuyên gia có trách nhiệm dạy và giáo dục con mình

 • Các bậc bố mẹ Việtfztdeca3emd0k1a 5gtiru g14tse 3dshgtiru zfwkl aa2f3 zfwkl ngược lại cho rằng mình có cùng trách nhiệm trong thành công học tập của con cái, họ coi mình là người đồng-giảng dạy, đồng-huấn luyện viên và nhìn nhận vị trí của thầy, cô giáo nhiều hơn ở vai trò của người trọng tài.

hWe2fg mufge g14tse 3dshmufge53r8aglkhm e2Rfga reTr3e

Ở chỗ này HelmkehWe2fgmd0k1a 5inesx e2Rfg reTr3e đưa ra một ví dụ minh hoạ khá bất ngờ ngay cả với người trong cuộc:

3rt2fg hWe2fg53r8avlaywa23sewa tewic aa2f3 tewic

Một bài hát Việt Namtmdeu aa2f3 tmdeumd0k1a 5gizub e2Rfg 3rt2fg „rất nổi tiếng mà tất cả người Việt NamhWe2fgmd0k1a 5lyoud e2Rfg bodaxa23sew đều biết, kể cả ở ĐứchWe2fgmd0k1a 5ejtfx e2Rfg yrsota23sew“, trong đó có câu „Zu Hause ist Mutter eine Lehreringbhjda23sewmd0k1a 5siabp aa2f3 siabp wrtnl e2Rfg“, dịch ngược ra tiếng Việt: „Lúc ở nhà mẹ là cô giáo3rt2fgmd0k1a 5dnhgy e2Rfg asvnl aa2f3 asvnl“.

fvqxna23sew rflgy g14tse 3dshrflgy53r8acxkuz aa2f3 cxkuza reTr3e

Ghi chú của người điểm báo: Chậm nhất đến đây không thể không nhận ra phần đóng góp của bác gái Helmke!

Liên quan đến chủ đề chung của loạt bài là năng khiếu/trí thông minh, trong bài phỏng vấn Spielwak cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của năng khiếu trong văn hoá Việt NamhWe2fgmd0k1a 5jmxioca3e hWe2fg.

rqdyj e2Rfg 3rt2fg53r8areTr3ea wnuks g14tse 3dshwnuks

Helmke cho rằng đây là một điểm hết sức trọng yếu.

Các bậc phụ huynh Đức và cả Thổ Nhĩ Kỳ thường quy học lực kém của con cái vào nguyên nhân thiếu năng khiếu.frukxca3emd0k1a 5opatl g14tse 3dshopatl hWe2fg

3rt2fg cantka23sew53r8a3rt2fga jyodmca3e

Ở người Việt – cũng như đối với người Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản – có một quan niệm hoàn toàn khác, như các kết quả nghiên cứu so sánh văn hoá của các nhà nghiên cứu Mỹ Stevensonzjsdm g14tse 3dshzjsdmmd0k1a 5hWe2fg brctsa23sew và Stigler đã chỉ ra cách đây hơn hai mươi năm.

hWe2fg vgamx g14tse 3dshvgamx53r8atuocs g14tse 3dshtuocsa eysdf g14tse 3dsheysdf

Theo đó trong các nền văn hoá giáo dục (Đông) Á, năng khiếu chỉ đóng một vai trò thứ yếu cho thành công trong học tập, và bất cứ ai cũng có thể thành công nếu đủ nỗ lực.

Bài viết "Báo***: Học sinh Việt *** do đâu có thành tích vượt trội?"Bài viết dmca_a145d97fb1 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_a145d97fb1

Mặt trái của truyền thống này là những học sinh ít năng khiếu và phụ huynh của họ sẽ khó có thể biện hộ sự thất bại trong học tập bởi lý do này.

Helmke cũng lưu ý đến những tương đồng giữa thành công của học sinh Việt Namuisgh aa2f3 uisghmd0k1a 5reTr3e ztfvwca3e ở ĐứchWe2fgmd0k1a 5wtynpa23sew hWe2fg và thành công học tập nói chung của Asian Americans (người Mỹ gốc Á) ở Hoa Kỳ hay ở Canada.

3rt2fg jigrkca3e53r8ahWe2fga pkduna23sew

Mẫu số văn hoá của các hiện tượng này chính là di sản Nho giáo trước sau vẫn chi phối sâu sắc tư duy của người Việt – cũng như người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore – bất luận họ đang sống ở đâu, ở Việt NamreTr3emd0k1a 5burfl e2Rfg enkwpa23sew, ở Hoa Kỳ hay ở ĐứcreTr3emd0k1a 5leugma23sew wlsthca3e.

kgxim g14tse 3dshkgxim hWe2fg53r8ahwextca3ea 3rt2fg

Trong truyền thống tư duy này không chỉ học vấn đóng một vai trò then chốt, mà cả thái độ kính trọng trước người lớn tuổi, đặc biệt đối với bố mẹ và thầy cô giáo và nghĩa vụ hoàn thành chữ hiếu bằng cách mang điểm tốt về nhà.

Luận điểm về vai trò giá trị của Nho giáo đương nhiên không có gì mới.

Điều đáng suy nghĩ ở đây là nhận xét của Helmke rằng thành công của học sinh Việt Nambfjcna23sewmd0k1a 5ebnwm aa2f3 ebnwm hWe2fg dường như sẽ được đảm bảo tốt nhất chừng nào mà gia đình của họ vẫn còn duy trì được nền văn hoá xuất xứ.

exjoh g14tse 3dshexjoh reTr3e53r8anpazca23sewa gpbcu aa2f3 gpbcu

Nhận xét này hoàn toàn tương ứng với một kết quả nghiên cứu thực nghiệm khác mà tôi đã có dịp lược thuật trước đây:zujko aa2f3 zujkomd0k1a 5sfiujca3e aiwje e2Rfg

uovbh aa2f3 uovbh hWe2fg53r8areTr3ea yiefk e2Rfg

Theo Olaf Beuchling, một nhà nghiên cứu giáo dục ở Hamburgxwzpv aa2f3 xwzpvmd0k1a 5tflsya23sew pwxnya23sew đã theo dõi kết quả học tập của học sinh Việt Namrmbpa e2Rfgmd0k1a 5reTr3e pgrlmca3e từ hơn mười lăm năm nay, không thể đưa ví dụ của học sinh Việt Namfmheaa23sewmd0k1a 53rt2fg wmgrl g14tse 3dshwmgrl để làm mẫu mực cho các nhóm nhập cư khác.

hWe2fg rnwqh e2Rfg53r8aupfzn aa2f3 upfzna reTr3e

Chính sách hội nhập của Đức3rt2fgmd0k1a 5hWe2fg jidbp e2Rfg nhắm tới đối tượng chủ yếu là trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ và xuất phát từ hình dung rằng hội nhập càng tốt thì thành công trong giáo dục càng cao.

nrhokca3e reTr3e53r8ajozax aa2f3 jozaxa 3rt2fg

Kết quả khảo sát của Beuchlingfnite e2Rfgmd0k1a 5ofunl e2Rfg hWe2fg cho thấy có một quy trình diễn ra ngược lại đối với người Việt: càng thích ứng với văn hoá Đức, thành công của học sinh Việt Namgvuzaa23sewmd0k1a 5reTr3e gdlkc e2Rfg lại càng giảm sút.

sgdva e2Rfg pxlor e2Rfg53r8anvtco aa2f3 nvtcoa 3rt2fg

Theo ông, “người Việt ở thế hệ thứ hai và thứ ba ở Đứciyhtwa23sewmd0k1a 5icftka23sew reTr3e đã đánh mất một phần chuẩn mực ứng xử của Nho giáo” và kết quả nhãn tiền là: kết quả học tập của họ đi xuống – giống như các học sinh Đứcvwsxo aa2f3 vwsxomd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg.

hWe2fg reTr3e53r8aoatqzca3ea bkvao g14tse 3dshbkvao

Trương Hồng Quangbfykj aa2f3 bfykjmd0k1a 5voxau e2Rfg hWe2fg

* Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả.
Nguồn bài viết: drtruong.wordpress.com

 

Bài viết Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội? - a145d97fb1s53r8ah5a145d97fb1 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC