Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?

Bên cạnh các kết quả vượt trội trong môn toán, học sinh Việt Nam còn dành được điểm số cao hơn cả học sinh Đức ở môn … tiếng Đức

Bài viết Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

 

Cách đây vài năm, khi Thilo Sarazin, nguyên Bộ trưởng Tài Chính Bang Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBerlin (Đảng SPD), lúc đó là thành viên Ban giám đốc Ngân hàng Liên bang Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức, đưa ra so sánh giữa Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthành công của học sinh Việt Nam ở Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức và kết quả học tập kém khả quan của học sinh có nguồn gốc xuất thân từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần báo “Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcDIE ZEIT” (Thời đại) là một trong những cơ quan truyền thông lên án gay gắt nhất thái độ phân biệt chủng tộc được thể hiện qua “trò chia rẽ giữa người nhập cư tốt và người nhập cư xấu” (“Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcGute-Migranten-schlechte-Migranten-Spiel”) của tác giả này.

Thật đáng ngạc nhiên là cũng chính tờ “Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcDIE ZEIT” trong số ra ngày hôm 11.06.2015 lại có hẳn bài khẳng định rằng

“Học sinh từ các gia đình Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcViệt Nam đạt thành tích học tập Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctốt nhất ở các trường phổ thông Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức, còn học sinh gốc Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcThổ Nhĩ Kỳ thuộc nhóm có kết quả tồi Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctệ nhất”.

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?_dmca_d07ef2b735

Đây là bài kết thúc của một chuyên đề gồmTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức ba kỳ về chủ đề năng khiếu/trí thông minh.

  Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 1. www_tintucvietduc_de ?+.* vkgxbKỳ thứ nhấtTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức (28.05.2015) bàn về vai trò của giáo dục gia đình, đặc biệt ở giai đoạn trước khi nhập học phổ thông.
 2. www_tintucvietduc_de ?+.* zhduwKỳ thứ haiTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức (03.06.2015) nói về quan hệ giữa di truyền và trí thông minh.
 3. www_tintucvietduc_de ?+.* hgitsKỳ cuối cùng bàn về ảnh hưởng của văn hoá đối với giáo dục, cụ thể trên nghiên cứu trường hợp Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức(case study) học sinh có nguồn gốc Việt Nam Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcở Đức.

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Câu hỏi định hướng đã được đặt ra ở kỳ mở đầu, in ngay trên trang nhất của số báo đó:

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức“Tại sao trẻ em Việt Nam lại học giỏi hơn trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ?”

Trong khuôn khổ một bài điểm báo tôi sẽ không thể đi sâu vào các nội dung ở hai kỳ trước, mà chỉ giới hạn vào việc tóm lược một số luận điểm căn bản nhất của “nghiên cứu trường hợp” ở Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứckỳ ba, mà vì những lý do hiển nhiên, sẽ được người đọc tiếng Việt quan tâm hơn cả.

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Học luôn là ưu tiên hàng đầu

Trước hết cần nói ngay là bài báo này, đúng hơn là bài phỏng vấn với tiêu đề Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức“Học luôn là ưu tiên hàng đầu” của Martin Spiewak, ký giả của “Die Zeit” và cũng là người chịu trách nhiệm cho cả chuyên đề, với GS Andreas Helmke, một chuyên gia về tâm lý phát triển và nghiên cứu giáo dục thực địa, tập trung vào việc giải thích nguyên nhân cho „Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthành tích xuất sắc“ – như Spiewak nhấn mạnh – của học sinh Việt Nam ở Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức, mà không giới thiệu cụ thể những kết quả khảo sát cập nhật, ngoài hai biểu đồ sau đây:

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Biểu đồ thứ nhất với tiêu đề “Người Việt Nam chăm chỉ”:

  Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* oimnbNêu con số thống kê toàn quốc Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcở Đức năm 2013 về tỷ lệ học sinh tham gia hệ tú tài (Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcGymnasium) trên từng nhóm dân cư, trong đó ở nhóm “không có nguồn gốc nhập cư” là 35,8 %, ở nhóm “có nguồn gốc nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ” là 18,3 % và ở nhóm “có nguồn gốc nhập cư Việt Nam” là 58,0 %.

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?_dmca_d07ef2b735
Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcNguồn/Quelle: Die Zeit, Nr. 24, 11.06.2015, trang 33

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Biểu đồ thứ hai với tiêu đề “Học là ưu tiên hàng đầu”:

  Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* oqsrwSo sánh trình tự ưu tiên của sinh viên Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức và sinh viên Việt Nam cho các lĩnh vực học tập, gia đình, người yêu và thời gian rỗi (từ trái sang phải)

 • www_tintucvietduc_de ?+.* zncdvXu hướng rõ ràng là sinh viênTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Việt Nam (Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcmàu xanh) trước hết coi trọng việc học và gia đình, trong lúc đó sinh viên Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức (màu đỏ) lại dành ưu tiên hàng đầu cho người yêu và thời gian rỗi.

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?_dmca_d07ef2b735Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcNguồn/Quelle: Die Zeit, Nr. 24, 11.06.2015, trang 33

Tuy nhiên bài báo không nói rõ nhóm sinh viên Việt Nam được điều tra dư luận ở đây là sinh viên Việt Nam ở trong nước hay sinh viên Việt Nam Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcở Đức.

Trước đây mấy năm Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcAndreas Helmke – cùng với vợ ông, nhà nghiên cứu giáo dục gốc Việt Tuyết Helmke – đã tiến hành một nghiên cứu so sánh về Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcnăng lực học toán của học sinh bậc tiểu học ở Hà Nội và Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcMünchen.

Helmke cho biết là trẻ em Hà Nội có khả năng làm toán vượt trội („Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứchaushoch überlegen“) so với trẻ em cùng lứa tuổi ở Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcMünchen, cho dù điều kiện học ở Việt Nam rất khó khăn, ví dụ thầy cô giáo ở đó thường phải đứng trước lớp có tới năm mươi học sinh.

Có một khía cạnh mà Helmke nhấn mạnh là ngay ở những Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcbài tập đòi hỏi sâu hơn về tư duy toán, học sinh ở Hà Nội vẫn đạt những kết quả tốt hơn so với học sinh Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcMünchen.

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Đây là một bằng chứng theo Helmke phủ nhận lại định kiến cho rằng ở châu Á chỉ thiên về „học gạo“.

Thành tích về môn toán của trẻ em gốc Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcViệt Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcở Đức cũng hoàn toàn tương xứng khả năng học toán của trẻ em Việt Nam ở trong nước, Helmke khẳng định rằng:

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHọc sinh Việt Nam Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcở Đức thuộc nhóm học sinh có kết quả học toán tốt nhất.

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?_dmca_d07ef2b735

Trả lời câu hỏi của ký giả liệu có phải người Việt có một thứ „Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgien toán“ đặc biệt, Helmke cho rằng có một Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcnguyên nhân văn hoá:

Bài viết Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Ở Việt Nam toán là môn học tối thượng („Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcKönigsfach“), ai giỏi toán người ấy dành được sự vị nể cao nhất, ở đó không thể có ai tỏ ra kiểu cách theo lối cho hay rằng mình là người mít đặc về toán, như người ta vẫn bắt gặp ở Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức.

Bên cạnh các kết quả vượt trội trong môn toán, học sinh Việt Nam còn dành được Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcđiểm số cao hơn cả học sinh Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức ở môn … Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức, ít nhất là theo thông tin của ký giả Spiewak.

Không đi sâu vào việc lý giải hiện tượng này, Helmke lưu ý đến Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcnghịch lý rằng:

Ở nhiều gia đình nhập cư Việt Nam Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcbố mẹ không nói Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức, mà nói tiếng Việt với con cái, trong lúc theo mô hình hội nhập thành công được công nhận rộng rãi thì phụ huynh ở các gia đình nhập cư cần nói Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức ở nhà với con.

Dẫn kết quả của hai đồng nghiệp là Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcNauckTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcGogolin trong một nghiên cứu nghiên cứu so sánh giữa hơn 1500 bà mẹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và Đức, Helmke cho biết các điều kiện Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcbề ngoài giữa hai nhóm nhập cư Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứckhá giống nhau:

  Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* xfianthu nhập bình quân thấp
 • www_tintucvietduc_de ?+.* whotrnói Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức kém
 • www_tintucvietduc_de ?+.* xozuqchỉ có ít sách ở nhà

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTuy nhiên trên thực tế tỷ lệ trẻ em gốc Việt theo học hệ tú tài lại cao hơn gấp đôi so với trẻ em gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?_dmca_d07ef2b735

Khác với cách Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứclý giải phổ biến cho rằng nguyên nhân nằm ở thái độ khước từ hội nhập của các gia đình Hồi giáo, Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHelmke cho rằng các bậc phụ huynh Thổ Nhĩ Kỳ – cũng như ở các nhóm cư dân nhập cư khác – Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcrất coi trọng việc học hành của con cái.

Điểm khác nhau căn bản trong quan niệm giáo dục và cách hành xử giữa các bậc phụ huynh Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam mới đây được đề cập trong một công trình của Aladin El-Mafaalani.

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Nhà nghiên cứu này đã tiến hành phỏng vấn hai nhóm phụ huynh nói trên và đi đến kết quả:

  Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* rolkeCác bậc bố mẹ Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcThổ căn bản phó thác cho nhà trường, đối với họ thầy cô giáo là các chuyên gia có trách nhiệm dạy và giáo dục con mình

 • www_tintucvietduc_de ?+.* bmgfkCác bậc bố mẹ Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcViệt ngược lại cho rằng mình có cùng trách nhiệm trong thành công học tập của con cái, họ coi mình là người đồng-giảng dạy, đồng-huấn luyện viên và nhìn nhận vị trí của thầy, cô giáo nhiều hơn ở vai trò của người trọng tài.

Ở chỗ này Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHelmke đưa ra một ví dụ minh hoạ khá bất ngờ ngay cả với người trong cuộc:

Một bài hát Việt Nam „rất nổi tiếng mà tất cả người Việt Nam đều biết, kể cả ở Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức“, trong đó có câu „Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcZu Hause ist Mutter eine Lehrerin“, dịch ngược ra tiếng Việt: Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức„Lúc ở nhà mẹ là cô giáo“.

Ghi chú của người điểm báo:Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Chậm nhất đến đây không thể không nhận ra phần đóng góp của bác gái Helmke!

Liên quan đến chủ đề chung của loạt bài là năng khiếu/trí thông minh, trong bài phỏng vấn Spielwak cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của năng khiếu trong văn hoá Việt Nam.

Helmke cho rằng đây là một điểm hết sức trọng yếu.

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCác bậc phụ huynh Đức và cả Thổ Nhĩ Kỳ thường quy học lực kém của con cái vào nguyên nhân thiếu năng khiếu.

Ở người Việt – cũng như đối với người Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản – có một quan niệm hoàn toàn khác, như các kết quả nghiên cứu so sánh văn hoá của các nhà nghiên cứu Mỹ Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcStevenson và Stigler đã chỉ ra cách đây hơn hai mươi năm.

Theo đó trong các nền văn hoá giáo dục (Đông) Á, năng khiếu chỉ đóng một vai trò thứ yếu cho thành công trong học tập, và bất cứ ai cũng có thể thành công nếu đủ nỗ lực.

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?_dmca_d07ef2b735

Mặt trái của truyền thống này là những học sinh ít năng khiếu và phụ huynh của họ sẽ khó có thể biện hộ sự thất bại trong học tập bởi lý do này.

Helmke cũng lưu ý đến những tương đồng giữa thành công của học sinh Việt Nam Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcở Đức và thành công học tập nói chung của Asian Americans (người Mỹ gốc Á) ở Hoa Kỳ hay ở Canada.

Mẫu số văn hoá của các hiện tượng này chính là di sản Nho giáo trước sau vẫn chi phối sâu sắc tư duy của người Việt – cũng như người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore – bất luận họ đang sống ở đâu, ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ hay Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcở Đức.

Trong truyền thống tư duy này không chỉ học vấn đóng một vai trò then chốt, mà cả thái độ kính trọng trước người lớn tuổi, đặc biệt đối với bố mẹ và thầy cô giáo và nghĩa vụ hoàn thành chữ hiếu bằng cách mang điểm tốt về nhà.

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Luận điểm về vai trò giá trị của Nho giáo đương nhiên không có gì mới.

Điều đáng suy nghĩ ở đây là nhận xét của Helmke rằng thành công của học sinh Việt Nam dường như sẽ được đảm bảo tốt nhất chừng nào mà gia đình của họ vẫn còn duy trì được nền văn hoá xuất xứ.

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcNhận xét này hoàn toàn tương ứng với một kết quả nghiên cứu thực nghiệm khác mà tôi đã có dịp lược thuật trước đây:

Theo Olaf Beuchling, một nhà nghiên cứu giáo dục ở Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHamburg đã theo dõi kết quả học tập của học sinh Việt Nam từ hơn mười lăm năm nay, không thể đưa ví dụ của học sinh Việt Nam để làm mẫu mực cho các nhóm nhập cư khác.

Chính sách hội nhập của Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức nhắm tới đối tượng chủ yếu là trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ và xuất phát từ hình dung rằng hội nhập càng tốt thì thành công trong giáo dục càng cao.

Kết quả khảo sát của Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBeuchling cho thấy có một quy trình diễn ra ngược lại đối với người Việt: càng thích ứng với văn hoá Đức, thành công của học sinh Việt Nam lại càng giảm sút.

Theo ông, “người Việt ở thế hệ thứ hai và thứ ba ở Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức đã đánh mất một phần chuẩn mực ứng xử của Nho giáo” và kết quả nhãn tiền là: kết quả học tập của họ đi xuống – giống như các học sinh Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức.

Tin tức cộng đồng - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTrương Hồng Quang

* Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả.
Nguồn bài viết: drtruong.wordpress.com

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức