Báo Đức: Học sinh Việt ở Đức do đâu có thành tích vượt trội?

Cách đây vài năm, khi Thilo Sarazin, nguyên Bộ trưởng Tài Chính Bang Berlin (Đảng SPD), lúc đó là thành viên Ban giám đốc Ngân hàng Liên bang Đức, đưa ra so sánh giữa thành công của học sinh Việt Nam ở Đức và kết quả học tập kém khả quan của học sinh có nguồn gốc xuất thân từ Thổ Nhĩ Kỳ.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

hoc sinh hoc bai

Tuần báo “ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587DIE ZEIT” (Thời đại) là một trong những cơ quan truyền thông lên án gay gắt nhất thái độ phân biệt chủng tộc được thể hiện qua “trò chia rẽ giữa người nhập cư tốt và người nhập cư xấu” (“ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Gute-Migranten-schlechte-Migranten-Spiel”) của tác giả này.

Thật đáng ngạc nhiên là cũng chính tờ “ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587DIE ZEIT” trong số ra ngày hôm 11.06.2015 lại có hẳn bài khẳng định rằng

“Học sinh từ các gia đình 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Việt Nam đạt thành tích học tập 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587tốt nhất ở các trường phổ thông 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Đức, còn học sinh gốc 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Thổ Nhĩ Kỳ thuộc nhóm có kết quả tồi 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587tệ nhất”.

Đây là bài kết thúc của một chuyên đề gồm 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 ba kỳ về chủ đề năng khiếu/trí thông minh.

  60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587
 1. www_tintucvietduc_de ctypxKỳ thứ nhất (28.05.2015) bàn về vai trò của giáo dục gia đình, đặc biệt ở giai đoạn trước khi nhập học phổ thông.
 2. www_tintucvietduc_de pykvrKỳ thứ hai (03.06.2015) nói về quan hệ giữa di truyền và trí thông minh.
 3. www_tintucvietduc_de kgyzmKỳ cuối cùng bàn về ảnh hưởng của văn hoá đối với giáo dục, cụ thể trên nghiên cứu trường hợp (case study) học sinh có nguồn gốc Việt Nam ở Đức.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587

Câu hỏi định hướng đã được đặt ra ở kỳ mở đầu, in ngay trên trang nhất của số báo đó:

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587“Tại sao trẻ em Việt Nam lại học giỏi hơn trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ?”

Trong khuôn khổ một bài điểm báo tôi sẽ không thể đi sâu vào các nội dung ở hai kỳ trước, mà chỉ giới hạn vào việc tóm lược một số luận điểm căn bản nhất của “nghiên cứu trường hợp” ở 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587kỳ ba, mà vì những lý do hiển nhiên, sẽ được người đọc tiếng Việt quan tâm hơn cả.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587

Học luôn là ưu tiên hàng đầu

Trước hết cần nói ngay là bài báo này, đúng hơn là bài phỏng vấn với tiêu đề 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587“Học luôn là ưu tiên hàng đầu” của Martin Spiewak, ký giả của “Die Zeit” và cũng là người chịu trách nhiệm cho cả chuyên đề, với GS Andreas Helmke, một chuyên gia về tâm lý phát triển và nghiên cứu giáo dục thực địa, tập trung vào việc giải thích nguyên nhân cho „ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587thành tích xuất sắc“ – như Spiewak nhấn mạnh – của học sinh Việt Nam ở 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Đức, mà không giới thiệu cụ thể những kết quả khảo sát cập nhật, ngoài hai biểu đồ sau đây:

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587

Biểu đồ thứ nhất với tiêu đề “Người Việt Nam chăm chỉ”:

 • www_tintucvietduc_de lxmrcNêu con số thống kê toàn quốc ở Đức năm 2013 về tỷ lệ học sinh tham gia hệ tú tài (Gymnasium) trên từng nhóm dân cư, trong đó ở nhóm “không có nguồn gốc nhập cư” là 35,8 %, ở nhóm “có nguồn gốc nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ” là 18,3 % và ở nhóm “có nguồn gốc nhập cư Việt Nam” là 58,0 %.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

hoc sinh viet nam o duc 1
60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Nguồn/Quelle: Die Zeit, Nr. 24, 11.06.2015, trang 33

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587

Biểu đồ thứ hai với tiêu đề “Học là ưu tiên hàng đầu”:

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

hoc sinh viet nam o duc 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Nguồn/Quelle: Die Zeit, Nr. 24, 11.06.2015, trang 33

Tuy nhiên bài báo không nói rõ nhóm sinh viên Việt Nam được điều tra dư luận ở đây là sinh viên Việt Nam ở trong nước hay sinh viên Việt Nam ở Đức.

Trước đây mấy năm Andreas Helmke – cùng với vợ ông, nhà nghiên cứu giáo dục gốc Việt Tuyết Helmke – đã tiến hành một nghiên cứu so sánh về 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587năng lực học toán của học sinh bậc tiểu học ở Hà Nội và München.

Helmke cho biết là trẻ em Hà Nội có khả năng làm toán vượt trội („ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587haushoch überlegen“) so với trẻ em cùng lứa tuổi ở 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587München, cho dù điều kiện học ở Việt Nam rất khó khăn, ví dụ thầy cô giáo ở đó thường phải đứng trước lớp có tới năm mươi học sinh.

Có một khía cạnh mà Helmke nhấn mạnh là ngay ở những 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587bài tập đòi hỏi sâu hơn về tư duy toán, học sinh ở Hà Nội vẫn đạt những kết quả tốt hơn so với học sinh 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587München.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587

Đây là một bằng chứng theo Helmke phủ nhận lại định kiến cho rằng ở châu Á chỉ thiên về „học gạo“.

Thành tích về môn toán của trẻ em gốc 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Việt ở Đức cũng hoàn toàn tương xứng khả năng học toán của trẻ em Việt Nam ở trong nước, Helmke khẳng định rằng:

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Học sinh Việt Nam ở Đức thuộc nhóm học sinh có kết quả học toán tốt nhất.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

girl 1345800 640

Trả lời câu hỏi của ký giả liệu có phải người Việt có một thứ „ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587gien toán“ đặc biệt, Helmke cho rằng có một 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587nguyên nhân văn hoá:

Ở Việt Nam toán là môn học tối thượng („ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Königsfach“), ai giỏi toán người ấy dành được sự vị nể cao nhất, ở đó không thể có ai tỏ ra kiểu cách theo lối cho hay rằng mình là người mít đặc về toán, như người ta vẫn bắt gặp ở 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Đức.

Bên cạnh các kết quả vượt trội trong môn toán, học sinh Việt Nam còn dành được 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587điểm số cao hơn cả học sinh 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Đức ở môn … 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587tiếng Đức, ít nhất là theo thông tin của ký giả Spiewak.

Không đi sâu vào việc lý giải hiện tượng này, Helmke lưu ý đến 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587nghịch lý rằng:

Ở nhiều gia đình nhập cư Việt Nam 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587bố mẹ không nói tiếng Đức, mà nói tiếng Việt với con cái, trong lúc theo mô hình hội nhập thành công được công nhận rộng rãi thì phụ huynh ở các gia đình nhập cư cần nói tiếng Đức ở nhà với con.

Dẫn kết quả của hai đồng nghiệp là Nauck và Gogolin trong một nghiên cứu nghiên cứu so sánh giữa hơn 1500 bà mẹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và Đức, Helmke cho biết các điều kiện 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587bề ngoài giữa hai nhóm nhập cư Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587khá giống nhau:

 • www_tintucvietduc_de buoqdthu nhập bình quân thấp
 • www_tintucvietduc_de heswqnói tiếng Đức kém
 • www_tintucvietduc_de dlqugchỉ có ít sách ở nhà

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tuy nhiên trên thực tế tỷ lệ trẻ em gốc Việt theo học hệ tú tài lại cao hơn gấp đôi so với trẻ em gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

books 927394 640

Khác với cách 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587lý giải phổ biến cho rằng nguyên nhân nằm ở thái độ khước từ hội nhập của các gia đình Hồi giáo, Helmke cho rằng các bậc phụ huynh Thổ Nhĩ Kỳ – cũng như ở các nhóm cư dân nhập cư khác – 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587rất coi trọng việc học hành của con cái.

Điểm khác nhau căn bản trong quan niệm giáo dục và cách hành xử giữa các bậc phụ huynh Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam mới đây được đề cập trong một công trình của Aladin El-Mafaalani.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587

Nhà nghiên cứu này đã tiến hành phỏng vấn hai nhóm phụ huynh nói trên và đi đến kết quả:

 • www_tintucvietduc_de qvnebCác bậc bố mẹ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Thổ căn bản phó thác cho nhà trường, đối với họ thầy cô giáo là các chuyên gia có trách nhiệm dạy và giáo dục con mình

 • www_tintucvietduc_de ocjhrCác bậc bố mẹ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 g14tse 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Việt ngược lại cho rằng mình có cùng trách nhiệm trong thành công học tập của con cái, họ coi mình là người đồng-giảng dạy, đồng-huấn luyện viên và nhìn nhận vị trí của thầy, cô giáo nhiều hơn ở vai trò của người trọng tài.

Ở chỗ này 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Helmke đưa ra một ví dụ minh hoạ khá bất ngờ ngay cả với người trong cuộc:

Một bài hát Việt Nam „rất nổi tiếng mà tất cả người Việt Nam đều biết, kể cả ở 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Đức“, trong đó có câu „ 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Zu Hause ist Mutter eine Lehrerin“, dịch ngược ra tiếng Việt: 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 e2Rfg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587„Lúc ở nhà mẹ là cô giáo“.

Ghi chú của người điểm báo: Chậm nhất đến đây không thể không nhận ra phần đóng góp của bác gái Helmke!

Liên quan đến chủ đề chung của loạt bài là năng khiếu/trí thông minh, trong bài phỏng vấn Spielwak cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của năng khiếu trong văn hoá Việt Nam.

Helmke cho rằng đây là một điểm hết sức trọng yếu.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 3rt2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Các bậc phụ huynh Đức và cả Thổ Nhĩ Kỳ thường quy học lực kém của con cái vào nguyên nhân thiếu năng khiếu.

Ở người Việt – cũng như đối với người Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản – có một quan niệm hoàn toàn khác, như các kết quả nghiên cứu so sánh văn hoá của các nhà nghiên cứu Mỹ Stevenson và Stigler đã chỉ ra cách đây hơn hai mươi năm.

Theo đó trong các nền văn hoá giáo dục (Đông) Á, năng khiếu chỉ đóng một vai trò thứ yếu cho thành công trong học tập, và bất cứ ai cũng có thể thành công nếu đủ nỗ lực.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

ipad 1126136 640

Mặt trái của truyền thống này là những học sinh ít năng khiếu và phụ huynh của họ sẽ khó có thể biện hộ sự thất bại trong học tập bởi lý do này.

Helmke cũng lưu ý đến những tương đồng giữa thành công của học sinh Việt Nam ở Đức và thành công học tập nói chung của Asian Americans (người Mỹ gốc Á) ở Hoa Kỳ hay ở Canada.

Mẫu số văn hoá của các hiện tượng này chính là di sản Nho giáo trước sau vẫn chi phối sâu sắc tư duy của người Việt – cũng như người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore – bất luận họ đang sống ở đâu, ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ hay ở Đức.

Trong truyền thống tư duy này không chỉ học vấn đóng một vai trò then chốt, mà cả thái độ kính trọng trước người lớn tuổi, đặc biệt đối với bố mẹ và thầy cô giáo và nghĩa vụ hoàn thành chữ hiếu bằng cách mang điểm tốt về nhà.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587

Luận điểm về vai trò giá trị của Nho giáo đương nhiên không có gì mới.

Điều đáng suy nghĩ ở đây là nhận xét của Helmke rằng thành công của học sinh Việt Nam dường như sẽ được đảm bảo tốt nhất chừng nào mà gia đình của họ vẫn còn duy trì được nền văn hoá xuất xứ.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Nhận xét này hoàn toàn tương ứng với một kết quả nghiên cứu thực nghiệm khác mà tôi đã có dịp lược thuật trước đây:

Theo Olaf Beuchling, một nhà nghiên cứu giáo dục ở Hamburg đã theo dõi kết quả học tập của học sinh Việt Nam từ hơn mười lăm năm nay, không thể đưa ví dụ của học sinh Việt Nam để làm mẫu mực cho các nhóm nhập cư khác.

Chính sách hội nhập của 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Đức nhắm tới đối tượng chủ yếu là trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ và xuất phát từ hình dung rằng hội nhập càng tốt thì thành công trong giáo dục càng cao.

Kết quả khảo sát của Beuchling cho thấy có một quy trình diễn ra ngược lại đối với người Việt: càng thích ứng với văn hoá Đức, thành công của học sinh Việt Nam lại càng giảm sút.

Theo ông, “người Việt ở thế hệ thứ hai và thứ ba ở 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 hWe2fg 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Đức đã đánh mất một phần chuẩn mực ứng xử của Nho giáo” và kết quả nhãn tiền là: kết quả học tập của họ đi xuống – giống như các học sinh 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Đức.

60fcb01a714f145d9f62e36401b38587 reTr3e 60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Tin tức cộng đồng-60fcb01a714f145d9f62e36401b38587Trương Hồng Quang

* Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả.
Nguồn bài viết: drtruong.wordpress.com

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức