Cứ tưởng sang Tây

Một bài thơ vui của Độc giả gửi đến Báo viết về cuộc sống của người Việt nơi xứ người.

Thơ vui, đọc mà lại "cười ra nước mắt" vì phần nào nói đúng nỗi vất vả của những người con Việt sống trong cảnh xa quê.

Giới thiệu cùng Bạn đọc.

e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

doing-nails

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây xúc được tiền
Ai ngờ ngập Tuyết, xúc liên miên
Chân tay 3e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531tê cóng không cảm giác
Tưởng tiền hoá tuyết 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531thế mới điên.

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây sẽ sướng rồi
Sẽ đi thăm thú khắp nơi nơi
Nào ngờ chỉ biết toàn là chợ
Hết chợ thức ăn đến chợ trời.

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531nhà Tây sống tuyệt vời
Nhà đẹp, tiện nghi mới có thôi
Mười mấy năm rồi toàn ở 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531“ốp”
Phòng1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531 mười tám mét, vệ sinh hôi.

Cứ tưởng người”1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Nga”quí Việt ta
Thời đó, trời ơi! trôi đã xa
Ngày xưa họ quí vì 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531chống Mỹ
Ngày nay biết chất, chẳng mặn mà.

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây giúp được nhà
Nên đành vất vưởng sống ở xa
Năm dành dụm gửi dăm tờ bạc
Chẳng có1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531 tiền về thăm mẹ cha!

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây giúp chị,em
Tuổi già bố, mẹ trông hộ em
Thế rồi trăm việc vào tay chị
Chờ thằng em giúp, chị chẳng thèm!

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây rủng rỉnh tiêu
Tiền nong sắm sửa chẳng lo nhiều
Ai ngờ phải tính từng khối nước!
1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tiền điện tháng này hết bao nhiêu?!

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây gái mĩ miều
Làm nhiều, các mợ”3e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531quái” như “3e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531yêu
Bao cô hiền, đẹp”1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c5313e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531soái” ẵm hết
Nếu lấy vợ 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tây chẳng thể chiều.

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây chẳng lo gì
Con cái trưởng thành sẽ tự3e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c5311e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531 “đi”
Nào ngờ lấy xong 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531bằng đại học
Chẳng có đâu cần, làm cái chi?!

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây chẳng về nhà
Nào ngờ ở vẫn phải lo xa
Suốt ngày nơm nớp lo 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tây đuổi
Bao năm gây dựng hoá ra “3e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531ma”.

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531sang Tây chóng về nhà
Ngờ đâu mấy chục năm đã qua
Có người chưa từng về 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tổ Quốc
Tiền ít, đường về ôi quá xa!

Cứ tưởng 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tây về toàn đại gia
Quần áo”1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531hàng hiệu” rất xịn nha
Ai biết lúc về, đi sắm vội
Lúc sang 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531cho hết, tặng làm quà.

Quần áo đi chợ mặc lôi thôi
Thứ sáu nghỉ chợ giặt đỡ hôi
1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Quân tử bên Tây toàn nhất bộ
Chỉ cần đủ ấm, quá tốt rồi.

Khó khăn rải khắp mọi nẻo đường
Kiều bào dù khổ, 3e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531vẫn yêu thương
Vẫn lo giúp đỡ nhà, đất nước
Vẫn 1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531chắt chiu tiền gửi cố hương.

 

 

1e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Tin tức cộng đồng-e3132f10f50c7268ccf6cdc265a5c531Thơ độc giả

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi