Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017

Thân mời bà con đồng hương tham gia Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu do Đại Sứ Quan Việt Nam ở Berlin tổ chức.

 

65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017 - 0

65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a e2Rfg 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aĐại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng  - Ảnh: Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức

65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a hWe2fg 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aKính gửi các Hội, đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức,

Để chuẩn bị cho chương trình Tết Cộng đồng của bà con người Việt Nam tại CHLB Đức chào Xuân Đinh Dậu 2017, ĐSQ xin trân trọng đề nghị các Hội, đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức quan tâm và mong muốn tham dự chương trình gửi thông tin lại cho ĐSQ theo mẫu sau:

65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a 3rt2fg 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a1.       65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a g14tse 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTên Hội, đoàn:

65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a hWe2fg 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a2.       65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a g14tse 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aĐịa chỉ liên hệ:

65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a hWe2fg 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a3.       65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a g14tse 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aBan chấp hành Hội (Họ và tên, chức danh, số điện thoại, email liên hệ):

ĐSQ xin trân trọng thông báo và đề nghị các thông tin trên được gửi lại cho ĐSQ theo địa chỉ

info [AT] vietnambotschaft [DOT] org trước ngày 06/01/2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505a hWe2fg 65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aTin tức cộng đồng-65c11d0b11897c3b4a9fad59f1a2505aNguồn: Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức 

Trang Web của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức: http://www.vietnambotschaft.org

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức