Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017

Thân mời bà con đồng hương tham gia Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu do Đại Sứ Quan Việt Nam ở Berlin tổ chức.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết lkbmf dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 

Bài viết "Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017"Bài viết dmca_f48d6a12ff này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_f48d6a12ff này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Đại sứ Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEViệt NamViệt Nam Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEtại Đứctại Đức Đoàn Xuân Hưng  - Ảnh: Đại Sứ Quán Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEViệt NamViệt Nam Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEtại Đứctại Đức

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEKính gửi các Hội, đoàn người Việt NamKính gửi các Hội, đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức,

Bài viết cnrvzdmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017 này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017 này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Để chuẩn bị cho chương trình Tết Cộng đồng của bà con người Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEViệt NamViệt Nam tại CHLB Đức chào Xuân Đinh Dậu 2017, ĐSQ xin trân trọng đề nghị các Hội, đoàn người Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEViệt NamViệt Nam tại CHLB Đức quan tâm và mong muốn tham dự chương trình gửi thông tin lại cho ĐSQ theo mẫu sau:

Bài viết enokwdmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE1.1.       Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DETên Hội, đoàn:Tên Hội, đoàn:

Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE2.2.       Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEĐịa chỉ liên hệ:Địa chỉ liên hệ:

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE3.3.       Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEBan chấp hành Hội (Họ và tên, chức danh, số điện thoại, email liên hệ):Ban chấp hành Hội (Họ và tên, chức danh, số điện thoại, email liên hệ):

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

ĐSQ xin trân trọng thông báo và đề nghị các thông tin trên được gửi lại cho ĐSQ theo địa chỉ

info [AT] vietnambotschaft [DOT] org trước ngày 06/01/2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DENguồn: Đại Sứ Quán Việt NamNguồn: Đại Sứ Quán Việt Nam Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEtại Đứctại Đức 

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Trang Web của Đại Sứ Quán Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEViệt NamViệt Nam Bài viết "#f48d6a12ff" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEtại Đứctại Đức: http://www.vietnambotschaft.org

 

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC