Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017

Thân mời bà con đồng hương tham gia Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu do Đại Sứ Quan Việt Nam ở Berlin tổ chức.

 

c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017 - 0

3c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng  - Ảnh: Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức

1c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Kính gửi các Hội, đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức,

Để chuẩn bị cho chương trình Tết Cộng đồng của bà con người Việt Nam tại CHLB Đức chào Xuân Đinh Dậu 2017, ĐSQ xin trân trọng đề nghị các Hội, đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức quan tâm và mong muốn tham dự chương trình gửi thông tin lại cho ĐSQ theo mẫu sau:

1c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f81.       1c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tên Hội, đoàn:

1c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f82.       1c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Địa chỉ liên hệ:

1c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f83.       1c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Ban chấp hành Hội (Họ và tên, chức danh, số điện thoại, email liên hệ):

ĐSQ xin trân trọng thông báo và đề nghị các thông tin trên được gửi lại cho ĐSQ theo địa chỉ

info [AT] vietnambotschaft [DOT] org trước ngày 06/01/2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

1c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Tin tức cộng đồng-c77adbba7e178d65e98bab8d07f6d5f8Nguồn: Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức 

Trang Web của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức: http://www.vietnambotschaft.org

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi