Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017

Thân mời bà con đồng hương tham gia Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu do Đại Sứ Quan Việt Nam ở Berlin tổ chức.

 

703dc120a36671ed8788bdfb99837369
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Đăng ký tham dự Chương trình đón Tết Nguyên đán chào Xuân Đinh Dậu 2017 - 0

3703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb99837369Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng  - Ảnh: Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức

1703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb99837369Kính gửi các Hội, đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức,

Để chuẩn bị cho chương trình Tết Cộng đồng của bà con người Việt Nam tại CHLB Đức chào Xuân Đinh Dậu 2017, ĐSQ xin trân trọng đề nghị các Hội, đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức quan tâm và mong muốn tham dự chương trình gửi thông tin lại cho ĐSQ theo mẫu sau:

1703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb998373691.       1703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tên Hội, đoàn:

1703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb998373692.       1703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb99837369Địa chỉ liên hệ:

1703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb998373693.       1703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb99837369Ban chấp hành Hội (Họ và tên, chức danh, số điện thoại, email liên hệ):

ĐSQ xin trân trọng thông báo và đề nghị các thông tin trên được gửi lại cho ĐSQ theo địa chỉ

info [AT] vietnambotschaft [DOT] org trước ngày 06/01/2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

1703dc120a36671ed8788bdfb99837369703dc120a36671ed8788bdfb99837369Tin tức cộng đồng-703dc120a36671ed8788bdfb99837369Nguồn: Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức 

Trang Web của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức: http://www.vietnambotschaft.org

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi