EU thông qua một loạt biện pháp đối phó với nguy cơ tấn công mạng

Ngày 19/6, Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định xây dựng một khuôn khổ các biện pháp ngoại giao chung của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đối phó với các hành vi xâm phạm không gian mạng, tạm gọi là “cẩm nang không gian mạng ngoại giao”.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

 

Cẩm nang không gian mạng ngoại giao

EU bày tỏ lo ngại về khả năng cũng như ý đồ xâm phạm không gian mạng đang ngày càng gia tăng của các chủ thể nhà nước hoặc cá nhân. Những hoạt động này bị coi là những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, và nguy cơ đó đã thúc đẩy EU phải đưa ra một biện pháp hành động chung. 

Bài viết "EU thông qua một loạt biện pháp đối phó với nguy cơ tấn công mạng"Bài viết dmca_ae6d86cf52 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_ae6d86cf52 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE Bài viết "EU thông qua một loạt biện pháp đối phó với nguy cơ tấn công mạng"Bài viết dmca_ae6d86cf52 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_ae6d86cf52 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

hWe2fg reTr3e53r8atlreha23sewa hWe2fg

Bài viết EU thông qua một loạt biện pháp đối phó với nguy cơ tấn công mạng - ae6d86cf52s53r8apae6d86cf52 tại trang: www.tintucvietduc.de

Khuôn khổ các biện pháp ngoại giao chung của EU là một phần trong chiến lược tiếp cận của EU trong lĩnh vực không gian mạng ngoại giao, góp phần ngăn ngừa xung đột và làm giảm thiểu nguy cơ mất an ninh mạng, ổn định và tăng cường phát triển mối quan hệ quốc tế. 

Các biện pháp mới được EU thông qua góp phần thúc đẩy hợp tác, đồng thời giúp làm giảm các mối đe dọa trước mắt và lâu dài, từ đó hạn chế các hành vi xâm phạm trong dài hạn. 

EU sẽ tận dụng tối đa các biện pháp dưới dạng chính sách đối ngoại và 3rt2fgmd0k1reTr3ea 3aiandu e2Rfgan ninh chung của mình, đồng thời cho biết trong trường hợp cần thiết có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt. 

3rt2fg zaysq g14tse 3dshzaysq53r8ahsxmw e2Rfga hWe2fg

EU khẳng định cam kết của mình nhằm giải quyết các tranh chấp quốc tế nảy sinh trong không gian mạng thông qua biện pháp hòa bình. 

Trong bối cảnh đó, tất cả các nỗ lực ngoại giao của EU chủ yếu nhằm tập trung vào việc thúc đẩy an ninh và ổn định trong không gian mạng thông qua tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế cũng như làm giảm các nguy cơ nhận thức sai lầm dẫn đến khả năng leo thang và xung đột bắt nguồn từ các sự cố liên quan đến công nghệ thông tin.  

Nguồn: reTr3emd0k1ojpwma23sewa 3areTr3eKim Chung - TTXVN

 

 

Bài viết EU thông qua một loạt biện pháp đối phó với nguy cơ tấn công mạng - ae6d86cf52s53r8apae6d86cf52 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC