Berlin - Nan giải vấn đề giao thông đô thị

Bài viết "Berlin - Nan giải vấn đề giao thông đô thị" này tại: www.tintucvietduc.de

Berlin là thủ đô nhưng đồng thời còn là một trong 16 bang của nước Đức. Giống như nhiều đô thị lớn khác ở nước Đức và châu Âu, giao thông là vấn đề càng ngày càng nan giải.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

nlhaia23sew reTr3e53r8almszj aa2f3 lmszja mwctyca3e

 Cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp, tắc nghẽn giao thông ở nhiều điểm và trong nhiều thời điểm, mức độ mất cân đốihWe2fgmd0k1a 5reTr3e mexfh aa2f3 mexfh giữa tăng số lượng người và phương tiện tham gia giao thông với chất lượng cơ sở hạ tầng cho giao thông đô thị luôn thách thức chính quyền các đô thị lớn này.

gsrjhca3e reTr3e53r8ajyfxh e2Rfga xduhaca3e

Berlinwrvoxca3emd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg hiện tại, ngoài những vấn đề khó khăn mang tính kinh điển đối với đô thị lớn nói chung trên thế giới, còn có thêm 2 vấn đề phức tạp nữa.

3rt2fg hWe2fg53r8agrwqhca3ea xmkyo aa2f3 xmkyo

Thứ nhất là "bầu không khí giao thông đô thị"sijpmca3emd0k1a 5reTr3e wyfxv aa2f3 wyfxv đang diễn biến theo chiều hướng xấu, tức là xung đột giữa người tham gia giao thông với nhau ngày càng tăng và ngày càng thêm bạo lực.

Bài viết "*** - Nan giải vấn đề giao thông đô thị"Bài viết dmca_d0d93b86a9 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_d0d93b86a9

Bài viết Berlin - Nan giải vấn đề giao thông đô thị - d0d93b86a9s53r8ah5d0d93b86a9 tại trang: www.tintucvietduc.de

oeqtw e2Rfg reTr3e53r8a3rt2fga kolnqca3e

Thực trạng chưa đến mức trầm trọngreTr3emd0k1a 5hWe2fg jkunf aa2f3 jkunf nhưng xu thế đã xuất hiện và ngày càng phát triển.

reTr3e hexpz aa2f3 hexpz53r8adfhkq g14tse 3dshdfhkqa bjcaq e2Rfg

Người tham gia giao thông xung khắcpjcydca3emd0k1a 5ceaxk g14tse 3dshceaxk hWe2fg với nhau vì vi phạm luật lệ giao thông tăng và vì tranh giành đường đi, đặc biệt giữa người sử dụng ô tô và người sử dụng xe đạp.

Thứ hai, từ nhiều năm nay, chính quyền TP khuyến khích dân chúng tăng cường sử dụng xe đạp thay thế cho sử dụng xe ô tô riêng.

lkaxmca3e fdteb e2Rfg53r8agsxpb e2Rfga xcdyb aa2f3 xcdyb

Chính sách này được dân chúng hưởng ứng rất tích cực, nhưng cơ sở hạ tầng giao thông cho người đi xe đạp lại chưa được phát triển đồng bộ kịp thời, đó là còn chưa muốn nói rằng việc này có thể đã bị sao nhãng.

Chính quyền TP này giờ đã nhận ra bất cập và ý thức được sai lầm trên, nên đang chuẩn bị kế hoạch sắp xếp lại giao thông đô thị.

Định hướng chủ đạo của kế hoạch này là giảm ô tô tư nhânqkxpr e2Rfgmd0k1a 5msawca23sew 3rt2fg, tăng các loại phương tiện giao thông công cộng và xe đạp.

okbse g14tse 3dshokbse mvtzk e2Rfg53r8atsnem aa2f3 tsnema 3rt2fg

Nước Đức vốn là một trong những thánh địa của ô tô trên thế giới, mà chính quyền đô thị lại định hướng như thế thì thật là quyết định rất quả cảmyvmog e2Rfgmd0k1a 5reTr3e buqao aa2f3 buqao và mạnh bạo.

 

Nguồn: Kinh tế & Đô thị

 

Bài viết Berlin - Nan giải vấn đề giao thông đô thị - d0d93b86a9s53r8ah5d0d93b86a9 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC