Đức "bó tay" không thể trục xuất người tị nạn bất hợp pháp

Nước Đức không thể đẩy người tị nạn ra khỏi biên giới của họ?

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

jdgoq aa2f3 jdgoq reTr3e53r8a3rt2fga ngctu e2Rfg

Horst Seehofer, lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Kitô giáo 3rt2fgmd0k1nhlyi e2Rfga 3anwxus aa2f3 nwxusBayern (sygln aa2f3 syglnmd0k1reTr3ea 3areTr3eCSU) là đảng phái anh em với đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức (CDU) cầm quyền của bà Merkel đã chỉ trích mạnh chính sách tị nạn của bà Thủ tướng Đức trong những năm qua.

wickh g14tse 3dshwickh hWe2fg53r8a3rt2fga hWe2fg

Ông pfilga23sewmd0k1iehvw e2Rfga 3abkilca23sewSeehofer nói rằng các quốc gia châu Âu cần phải tập trung nhiều nguồn lực để bảo vệ biên giới của họ hơn là quyết định cho người nhập cư tị nạn vào nước họ trước khi ra quyết định chính thức về số phận của những người này.

reTr3e hWe2fg53r8auzxtj aa2f3 uzxtja 3rt2fg

Lãnh đạo bang dnixoa23sewmd0k1ubtalca3ea 3axhcqo aa2f3 xhcqoBayern nói rằng một khi những người tị nạn đầy hy vọng có thể vào châu Âu, chính quyền sở tại sẽ rpjtx e2Rfgmd0k1lbygfa23sewa 3aaezwp g14tse 3dshaezwp"hầu như không thể" trục xuất họ về cố quốc được.

Bài viết "Đức bó tay không thể trục xuất người tị nạn bất hợp pháp"Bài viết dmca_8aa9e0beb8 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_8aa9e0beb8 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Nước Đức không thể đẩy người tị nạn ra khỏi biên giới của họ

Bài viết Đức bó tay không thể trục xuất người tị nạn bất hợp pháp - 8aa9e0beb8s53r8ah58aa9e0beb8 tại trang: www.tintucvietduc.de

loiyma23sew rtnvx g14tse 3dshrtnvx53r8aevxlfca3ea hWe2fg

"Tôi nói với tư cách người có 9 năm kinh nghiệm làm Thủ hiến (bang pjmzda23sewmd0k1hWe2fga 3areTr3eBayern). Sẽ là một ảo tưởng vĩ đại nếu bhtmu aa2f3 bhtmumd0k1hWe2fga 3ajdmhla23sewnước Đức thành công trong vấn đề trục xuất người tị nạn. Có rất nhiều vụ kiện tại tòa án liên quan đến các vụ trục xuất. Trong hầu hết trường hợp, người tị nạn cfhqe e2Rfgmd0k1urafy e2Rfga 3a3rt2fgkhông có giấy tờ tùy thân và không có quốc gia nào chịu đứng ra nhận họ về. Những người khác thì "bắt rễ" ở đây và tìm thấy người có thể bảo lãnh họ ở lại. Đó là một thực tế reTr3emd0k13rt2fga 3auynkb g14tse 3dshuynkbở Đức trong năm dqnkpa23sewmd0k1osqzj e2Rfga 3avbhtc aa2f3 vbhtc2017 này", ông Seehofer nói.

zpuxoca3e rnobf g14tse 3dshrnobf53r8ahWe2fga bfxmdca3e

Ông iyqzu aa2f3 iyqzumd0k1lapon g14tse 3dshlapona 3aspkde e2RfgSeehofer là một người luôn chỉ trích chính sách nhập cư, tị nạn của chính quyền liên bang do bà Merkel dẫn đầu.

baucj aa2f3 baucj ifloc aa2f3 ifloc53r8azolrqca3ea aohgn aa2f3 aohgn

Năm ngoái, người đàn ông reTr3emd0k1hWe2fga 3adokqf e2Rfg68 tuổi này đã yêu cầu rằng txjan g14tse 3dshtxjanmd0k1hWe2fga 3afcbox aa2f3 fcboxnước Đức chỉ nên chấp nhậnhcaqg e2Rfgmd0k1reTr3ea 3abuyjz aa2f3 buyjz 200.000 đơn tị nạn một năm và đưa tất cả những người còn lại ra khỏi biên giới tới các nước láng giềng.

reTr3e dmyxv e2Rfg53r8awlgnt aa2f3 wlgnta caeusca3e

Mới đây, Đức đã trục xuất nhiều người nhập cư sang Hy Lạp để giảm bớt áp lực di cư với nước họ. Chính quyền Hy Lạp thì chỉ thông qua khylo aa2f3 khylomd0k1ridyj e2Rfga 3acmnlsa23sew382 yêu cầu tị nạn của người tị nạn đang sống hWe2fgmd0k1hWe2fga 3amedcz aa2f3 medczở Đức và các nước EU khác.

qphds aa2f3 qphds hWe2fg53r8apigvq e2Rfga okged g14tse 3dshokged

Theo quy chế Dublin của E được đưa ra hồi tháng swxkt g14tse 3dshswxktmd0k1mngba g14tse 3dshmngbaa 3a3rt2fg12.2016, người di cư phải xin tị nạn tại nước EU đầu tiên mà họ đặt chân đến. Điều này có nghĩa là Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha sẽ phải nhận nhiều người tị nạn hơn dù muốn hay không.

 

Nguồn:VnExpress

 

Bài viết Đức bó tay không thể trục xuất người tị nạn bất hợp pháp - 8aa9e0beb8s53r8ah58aa9e0beb8 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC