Du lịch Đức

Dù đèn tín hiệu không hoạt động, các phương tiện vẫn chủ động dừng trước vạch để nhường đường cho xe khác. ...

Du Lịch Berlin có những công trình cổ kính, hiện đại gắn liền với lịch sử văn hoá, chính trị. Công trình cao nhất ở...